ബേസിക് ബിറ്റ്കോയിൻ സ്ട്രാറ്റജി

നിങ്ങളുടെ കീകളല്ല, നിങ്ങളുടെ ചീസല്ല

ലോകത്തിലെ നല്ല പൗരന്മാർ

ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ്, കൂടാതെ ബിറ്റ്കോയിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ ആവേശം ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
“ക്രിപ്‌റ്റോസ്‌പെയ്‌സിന്റെ” നല്ല പൗരന്മാരാകുകയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക
നമ്മളടക്കം മറ്റുള്ളവർ‌ മുമ്പ്‌ ചെയ്‌ത പൊതുവായ ചില തെറ്റുകൾ‌ ഒഴിവാക്കുക.

പഠനം

പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ബിറ്റ്കോയിനെക്കുറിച്ച് സ ed ജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ $ 10 ഉപയോഗിച്ച് ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങാമെന്ന് മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയില്ല; അത് മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ആഗോള ഉൾപ്പെടുത്തൽ

ലോകത്തിലെ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാനോ കൈവശം വയ്ക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ആഗോള മൂല്യമുള്ള സ്റ്റോറാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ. ഈ ആശയം അനുസരിച്ച്, ബിറ്റ്കോയിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അറിവ് വായിക്കാനും സമ്പന്നമാക്കാനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ബിറ്റ്കോയിൻ രാജാവാണ്

യോഗ്യമായ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി പ്രോജക്റ്റുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും, ബിറ്റ്കോയിൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യപടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പേജ് ബിറ്റ്കോയിനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, പക്ഷേ കാലാകാലങ്ങളിൽ ആൾട്ട്കോയിനുകളെക്കുറിച്ച് ചില ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.