STRATEGAETH BITCOIN SYLFAENOL

NID EICH KEYS, NID EICH CAIS

Bod yn Ddinasyddion Da'r Byd

Mae Bitcoin yn rhywbeth rydyn ni'n angerddol amdano ac er ein bod ni'n caru brwdfrydedd pobl am Bitcoin, rydyn ni eisiau gwneud hynny
bod yn ddinasyddion da o'r “cryptospace” a rhoi gwybodaeth ddefnyddiol er mwyn helpu eraill
osgoi rhai o'r camgymeriadau cyffredin y mae eraill, gan gynnwys ein hunain, wedi'u gwneud yn y gorffennol.

Addysg

Ein bwriad yw darparu addysg am ddim am Bitcoin mewn ffordd sy'n hawdd i newydd-ddyfodiaid ei deall. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod y gallwch brynu Bitcoin gyda $ 10 yr wythnos; rydym am newid hynny.

Cynhwysiant Byd-eang

Mae Bitcoin yn storfa fyd-eang o werth sy'n agored i unrhyw un yn y byd ei defnyddio neu ei dal. Yn unol â'r syniad hwn, rydym yn croesawu pawb i ddarllen a chyfoethogi eu gwybodaeth am Bitcoin.

Mae Bitcoin yn Frenin

Er bod digon o brosiectau cryptocurrency teilwng ar gael, credwn mai deall Bitcoin yw'r cam cyntaf. Bydd y dudalen hon yn canolbwyntio ar Bitcoin, ond efallai y bydd rhywfaint o drafod Altcoins o bryd i'w gilydd.